Punktorienteringsläger

SMKF Orienteringsskyttesektion inbjuder till punktorenteringsläger 23-24 april i Ärla

SMKF orienteringsskyttesektion bjuder in till träningsläger i teknik punktorientering 23-24 april 2022 i Ärla/Eskilstuna. Under söndagen kommer det finnas möjlighet att skjuta i anslutning till teknikträningen. I samband med lägret genomförs Svenska Mångkampsförbundets Förbundsmöte samt utbildning av klubbledare och aktiva.

Syftet med lägret är att deltagarna ska förbättra tekniken vid punktorientering.

Lägret vänder sig till etablerade och nya orienteringsskyttar samt ledare i föreningar som är /avser bli medlemmar i SMKF.

Lägret startar kl 1000 på lördagen och avslutas senast 1500 på söndagen. P 10 IF arrangerar teknikträningarna. SMKF GS arrangerar utbildningen med stöd av sektionernas antidopingansvariga.

Prel program

Lördag 23 april

1000 Samling vid Åsborgen (idrottsplatsen) i Ärla första punktorienteringspasset

Lunch Åsborgen Ärla

Andra punktorienteringspasset i trakten av Ärla

1500 Ledarutbildning och Förbundsmöte Eskilstuna

1700 Utbildning för ledare och aktiva Stark Idrottare och antidoping Eskilstuna

1900 Gemensam middag

Söndag 24 april

0900 Tredje punktorienteringspasset med möjlighet att träna skytte

Lunch Åsborgen och avslutning för de som inte fortsätter med skytteträning under em

Skytteträning Ärla

1500 Avslutning

Ledare/instruktörer teknikträningen: Ur P 10 IF, Hans Wickbom samt övriga rutinerade orienteringsskyttar stödjer nybörjare.

Anmälan till lägret sker senast torsdagen 7 april 2022 till Hans Wickbom, hgw@live.se

Av anmälan ska framgå:

Namn

Förening

Behov av boende i Eskilstuna fredag-lördag och/eller lördag-söndag

Eventuellt behov av specialkost

Deltagande i skytteträningen söndag

Inbjudan/kallelse till SMKF Förbundsmöte finns på förbundets hemida.

SMKF står för alla kostnader vid lägret.

Eventuella frågor kan ställas till Hans Wickbom, hgw@live.se , alt. 070-628 50 40

 Välkomna