Pengar Återstartsstöd

Nu är det möjligt att söka Återstartsstöd för resterande del av 2022 och 2023. Ansökan före 7 juni

Nu kan föreningarna söka pengar frå SMKF avseende Återstartsstöd omgång 3. Stödet omfattar verksamhet som genomförs under resterande del av 2022 och 2023 och ska delredovisas i februari 2023 och slutredovisas i februari 2024.

Orienteringsskytteföreningar ansöker före 7 juni till Hans Wickbom hgw@live.se. Av ansökan ska framgå:

  • Planerad verksamhet
  • Sökt belopp
  • Bedömd effekt avseende aktiva och ledare
  • Annat som kan vara av intresse

Föreningarna kan inte till SMKF ansöka om anläggningsstöd. Föreningarna kan även söka återstartsstöd från de regionala idrottsförbunden (distriktsförbunden). Tidsförhållanden för detta stöd regleras av respektive distriktsförbund.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Hans Wickbom hgw@live.se 070 628 50 40