Mera pengar

Möjlighet att söka  mer bidrag 2022/2023

Idrottsmedel projektstöd IF B&U 2022/23

Pott om totalt 110tkr. Slutdatum för projekten 2023-10-31. Söks via Idrottonline Idrottsmedel och heter Projektstöd IF. Återrapport skall ske.

Projektstödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Under perioden 2022-2023 kan föreningar söka stöd inom två huvudområden:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper, exempel fler tjejer, fler umdomar med utländsk bakgrund
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer, exempel “ofarliga” Eko-Aimssystem