Ungdomsklasser på tävlingarna i Danmark 22-23/10

Det bli ungdomsklasser M/W12, M/W14 och M/W16 på tävlingarna i Danmark

Det bli ungdomsklasser M/W12, M/W14 och M/W16 på tävlingarna i Danmark, har arrangören meddelat. 

Anmäl er i dessa klasser. Anmälan senast söndag 2/10. 

Arrangören har även sagt att de ska kolla på en differentierad/enklare punktorientering på lördagen för dessa klasser.

// Hans