Förtydligande avseende vapenspecifikation

Det har kommit till förbundets kännedom via löparnas representant att det råder oklarheter angående hur hög “klossen” får vara på vapnet, det vill säga avståndet mellan pipans kärnlinje och underkant av förstocken. Sedan en tid tillbaka har skidskyttet ändrat detta mått från 120 mm till 140 mm. Eftersom det finns aktiva i båda idrotterna togs ett beslut först i Svenska Mångkampsförbundet och därefter i samband med VM även i IBOF att detta mått även gäller för orienteringsskytte. Tyvärr har varken det internationella eller nationella regelverket uppdaterats sedan dess, utan där står det fortfarande 120 mm vilket är felaktigt. Vi vill därför förtydliga att vapenspecifikationen i Annex A Material Catalogue till IBU Events and Competition Rules gäller även för orienteringsskytte med undantag för skidskyttesele (Annex A 3.1.6.4 h) och IBU reklamregler (Annex A 3.1.6.4 k och l). 

Arrangörer i närtid kommer även bli informerade om detta så att det inte skall uppstå oklarheter vid vapenkontrollen på tävlingarna.

IBU Events and Competition Rules

Annex A – Material Catalogue

3.1.6.4 Specifications Rifles used in all IBU Events must conform with all applicable laws in the respective territory and meet the following specifications: 

a. The distance between the center-line of the barrel and the lower edge of the forestock, including magazine and trigger guard, must not exceed 140 mm

Vid frågor kontakta Hans Mandahl, Ingemar Ericsson.